Înscrie-te în asociație

Membrii asociației se clasifică în:

Membri afiliați

persoane fizice, primite în Asociație ulterior constituirii, practicieni în domeniul muzicoterapiei sau prezintă dovada unor studii acreditate universitare / postuniversitare, absolvite,în specialitatea muzicoterapie. Afilierea se face prin cerere scrisă, care va fi înaintată spre aprobare Consiliului Director și supusă avizării membrilor fondatori.

Membri simpatizanți

persoane fizice (inclusiv elevi, studenți, pensionari), primite în Asociație ulterior constituirii, care arată interes în susținerea și promovarea Asociației și a activităților acesteia sau care doresc să participe la activitățile educaționale sau de formare organizate în cadrul Asociației, fără a fi condiționați de dovedirea unor studii de specialitate la momentul înscrierii. Adeziunea se face prin cerere scrisă, care va fi înaintată spre aprobare Consiliului Director, care va fi înaintată spre aprobare Consiliului Director și supusă avizării membrilor fondatori.

Membri atestați

persoane fizice, primite în Asociație ulterior constituirii, care sunt practicieni în domeniul muzicoterapiei de cel puțin 5 (cinci) ani la data depunerii cererii, și prezintă dovada acestora, precum și diplomele de studii universitare / postuniversitare acreditate în specialitatea muzicoterapie. Afilierea se face prin cerere scrisă, care va fi înaintată spre aprobare Consiliului Director și supusă avizării membrilor fondatori.

Membri de onoare

persoanele fizice, primite în Asociație ulterior constituirii, care au adus contribuţii deosebite în vederea realizării scopului şi atingerii obiectivelor Asociației, atât la nivel național cât și internațional.

Poate fi membru afiliat, simpatizant sau atestat al Asociației, orice persoană, cetăţean român sau străin, care a împlinit vârsta de 18 ani, se bucură de o bună reputaţie, acceptă şi recunoaşte prevederile Statutului ARMT, îndeplinește condițiile de înscriere stabilite şi se angajează să acţioneze pentru îndeplinirea scopului Asociaţiei, a fost acceptat de către membrii fondatori în structura Asociației, fără pacurgerea procedurii de adeziune validată de instanța de judecată. Membrul afiliat, simpatizant sau atestat va adera printr-o cerere, însoțită de toate documentele necesare, conform procedurii de adeziune stabilită prin hotărâre a Consiliului Director / prin procedura pusă la dispoziție în urma contactării prin intermediul Site-ului Asociației.

Vă rugăm să ne trimiteți un scurt e-mail la adresa info@muzicoterapie.com, și vom reveni cu detalii despre cum sa deveniți membri!