Music Therapy Day

Tematica anului 2020 este „Make a melody!”

Pentru cei care doresc să împărtășească activități și evenimente cu tematica Music Therapy Day, sau care au nevoie de susținere sau parteneri în organizarea acestora, vă rugăm să ne contactați!

info@muzicoterapie.com

Confederația Europeană de Muzicoterapie ( EMTC) organizează an de an în data de 15 noiembrie, începând din 2014, Ziua Europeană a Muzicoterapiei.

Muzicoterapeuții, specialiștii în domeniul muzicii și sănătății, vor organiza evenimente open house și ateliere în toată Europa. Unele activități vor fi organizate în săptămâna anterioară sau după 15 noiembrie și împărtășite în spațiul virtual.

https://musictherapyday.com/